Advies: Premie AOW kan fors omlaag in '93

DEN HAAG, 14 JULI. De AOW-premie kan volgend jaar fors omlaag, van 14,35 naar 13,75 procent van het premieplichtige inkomen. Dit schrijft een commissie van de Sociale Verzekeringsraad in een concept-advies aan staatssecretaris Ter Veld (Sociale Zaken). Het definitieve advies stelt de Raad overmorgen vast.

Ook de WAO-premie kan volgens het concept-advies in 1993 worden verlaagd, van 12 naar 11,4 procent. Daarentegen zouden andere sociale premies iets moeten verhoogd: de AWW-remie van 1,15 naar 1,25 procent en de WW-premie zelfs van 1,70 naar 2,60 procent.

Als de SVR een en ander aan Ter Veld adviseert is het nog lang niet zeker dat de staatssecretaris deze adviezen overneemt. Onlangs heeft Ter Veld nog duidelijk gemaakt dat wat haar betreft de sociale fondsen best wat sneller mogen interen op hun vermogensoverschotten, die ontstonden nadat de normen voor de minimale reserves waren verlaagd.

Lagere premies leiden tot meer koopkracht. Wat het concept-advies, vergeleken met de berekeningen die het Centraal Planbureau op 19 juni maakte, betekent is nog niet duidelijk. Het Planbureau ging toen uit van een AOW-premie in 1993 van 14,10 procent, dus hoger dan het SVR-advies. Anderzijds schatte het CPB de WAO-premie voor volgend jaar op 11,05 procent, wat weer lager is dan het SVR-advies.

De SVR-commissie verwacht dat de premies van de sociale verzekeringen dit jaar met 0,8 miljard gulden achterblijven bij de lasten (uitkeringen en kosten). Bij de arbeidsongeschiktheidsfondsen (WAO en AAW) zou een overschot ontstaan van 1,1 miljard, bij het werkloosheidsfonds een tekort van 1,9 miljard. De sociale fondsen kunnen echter een stootje velen omdat ze gezamenlijk in 1991 een vermogensoverschot hebben van 1,1 miljard gulden.