Wapenstilstand tussen regering en rebellen Rwanda

ARUSHA, 13 JULI. De regering van Rwanda en de leiders van de rebellenbeweging die sinds bijna twee jaar actief is in Rwanda hebben gisteren na besprekingen in Tanzania besloten tot een wapenstilstand.

Na drie dagen van besprekingen in Arusha werd besloten dat het bestand over een week - komende zondag - ingaat en dat een vijftig man tellende groep van waarnemers uit diverse Afrikaanse landen toezicht zal uitoefenen op de naleving ervan. Dat meldde de Tanzaniaanse minister van buitenlandse zaken, Ahmed Hassan Diria, die als bemiddelaar is opgetreden in de besprekingen tussen de Rwandese regering en de leiders van het Rwandese Patriottische Front (FPR). Het FPR, dat vooral bestaan uit Tutsi's die de in Rwanda dominerende Hutu's bestrijden, viel in oktober 1990 vanuit het buurland Burundi Rwanda binnen in een poging het regime van president Habyarimana ten val te brengen. Vorig jaar werd op initiatief van Afrikaanse staatshoofden een wapenstilstand overeengekomen, die echter binnen enkele dagen werd geschonden. Sindsdien heeft de guerrilla in Rwanda talrijke mensenlevens gekost; zeker een kwart miljoen mensen is in de loop van de strijd dakloos geworden. (Reuter)