Verlies Emba loopt aanzienlijk op

Het verlies van de investeringsmaatschappij Emba is vorig jaar uitgekomen op 8,75 miljoen gulden.

Over 1990 bedroeg het verlies 4,2 miljoen gulden. Over dat jaar werd geen dividend uitgekeerd. Het eigen vermogen van Emba is na twee verliesjaren aanzienlijk teruggelopen, zodat ook bij een zeer goede verbetering van de resultaten een dividenduitkering voorlopig niet wordt voorzien, zo zegt de directie in het jaarverslag. In 1989 was er nog een winst van ruim 82 miljoen gulden, grotendeels te danken aan de verkoop van een kantoorpand in Parijs, die 43 miljoen gulden opbracht.

Omdat de effecten van een in februari afgeronde financiële reorganisatie nog onvoldoende kwantificeerbaar zijn, kan de directie over het resultaat voor 1992 geen uitspraken doen.

Tot 1986 fungeerde nv Emba als houdstermaatschappij van een aantal ondernemingen in de houtindustrie, de technische handel en van onroerend goed. Eind 1986 volgde een reorganisatie en werden alleen de beleggingsactiviteiten in onroerend goed behouden. In 1987 verwierf Emba een belang van zeven procent in de op de Parijse effektenbeurs genoteerde onroerend-goedonderneming Sofibus. Dit is in de loop der jaren uitgebreid tot een meerderheidbelang van 50,75 procent.

Emba is ook actief als verstrekker van risico-kapitaal. De verwerving van deelnemingen is in 1989 ondergebracht in de dochteronderneming Emba Participations bv. Daarnaast heeft Emba in 1989 een 50-procentsbelang verkregen in de twee eeuwen oude Parijse privébank Hottinguer. Deze "merchant bank' gaf in 1990 nog een winst te zien van (omgerekend) 1,8 miljoen gulden, maar in 1991 was er een verlies van vier miljoen gulden als gevolg van reorganisatiekosten die veel hoger uitvielen dan verwacht.

De kantoorpanden in Den Haag leverden een positieve bijdrage aan de resultaten. Daar staat evenwel tegenover dat het onroerend goedbezit nabij Parijs volgens de Emba-directie een bron van zorg blijft. De directie schrijft dat het plan bestaat om dit jaar de vastgoed portefeuille aanzienlijk uit te breiden. Het meerderheidsbelang Sofibus gaf aanleiding tot tevredenheid, aldus Emba. Daar steeg de winst van 1,8 miljoen naar 2,2 miljoen gulden.