Speculatie kost Church of England 1,6 miljard

ROTTERDAM, 13 JULI. De Church of England heeft een strop geleden van 500 miljoen pond (1,62 miljard gulden) als gevolg van speculaties op de Britse en Amerikaanse onroerend-goedmarkt.

Dit meldde het Britse dagblad Financial Times dit weekeinde. Uit de beleggingen van de Anglikaanse kerk, die in totaal 2,7 miljard pond (ruim 8,7 miljard gulden) bedragen, worden de salarissen van de 11.300 werknemers van de kerk betaald. Een zelfde aantal oud-medewerkers is van de beleggingsopbrengsten afhankelijk voor hun pensioen.

De kerk kocht zich in in winkelcentra en kantoren en hield zich bezig met projektontwikkeling. In de afgelopen twee jaar werden de vastgoedmarkten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten getroffen door een zware crisis. Het vastgoed van de kerk werd de laatste jaren geplaagd door leegstand en een daling van de huuropbrengsten.

De gevolgen van de afschrijvingen van 500 miljoen pond op de vastgoedportefeuille zijn desastreus, omdat de investeringen voor het grootste deel zijn gedaan met leningen. Het merendeel daarvan werd ongedekt verstrekt door de National Westminster Bank. Het inkomen van de Church of England zal nu naar verwachting een aantal jaren niet stijgen. De verplichtingen, grotendeels salarissen en pensioenen, stijgen intussen met 5 miljoen pond per jaar. De kerk wil het financiële gat dichten door extra donaties te vragen aan haar leden. Voor het einde van dit jaar moet de kerk 170 miljoen pond aan leningen aflossen.

Het onderzoek van de Financial Times naar de beleggingen van de Church of England bracht een aantal opmerkelijkheden aan het licht. Zo deed de kerk meer dan de helft van haar investeringen in onroerend goed, tot een totaal van 1,4 miljard pond. Voor de meeste pensioenfondsen is een aandeel van hooguit 10 procent van de beleggingen in vastgoed gangbaar. Een Brits bureau voor vastgoedconsultancy, Chesterton, deed de aanbevelingen voor de opbouw van de vastgoedinvesteringen van de kerk. Het bedrijf voerde daarnaast ook de taxaties uit. Regel in de beleggingswereld is dat deze activiteiten worden uitgevoerd door twee verschillende consultants. Michael Hustings, bij de Church of England verantwoordelijk voor de beleggingen in onroerend goed, wordt betiteld als een flamboyante, zonderlinge persoon. Hustings had zo'n hekel aan vliegen, zodat hij voor zijn inspecties van het Amerikaanse vastgoed van de kerk de oversteek naar de Verenigde Staten bij voorkeur maakte met het passagiersschip de Queen Elisabeth 2. Hij heeft zijn funktie inmiddels neergelegd.