Oekraine: Kravtsjoek ontslaat hervormer

MOSKOU, 13 JULI. De politieke crisis die de afgelopen weken in het Oekraïense parlement heeft gewoed is in een overwinning van het oude communistische apparaat geëindigd. President Leonid Kravtsjoek heeft zaterdag zijn hervormingsgezinde minister van economische zaken, Volodimir Lanovoj, ontslagen en daarmee gekozen voor zijn conservatievere premier, Vitold Fokin.

Lanovoj was in het kabinet de meest uitgesproken representant van de stroming die een snelle overgang naar een markteconomie voorstond. Bovendien vertegenwoordigde hij in de regering de vleugel die niet via de communistische partij carrière heeft gemaakt. Als minister van economische zaken pleitte hij de laatste maanden steeds nadrukkelijker voor een radicaal hervormingsbeleid, dat in zijn ogen vooral vorm zou moeten krijgen via grootscheepse privatisering. Hij werd daarbij gesteund door het IMF.

Premier Fokin blokkeerde dit beleid. Volgens Fokin kan de economie in de Oekraïne zich alleen herstellen als de oude management-structuren, die ten tijde van het communistische bewind zijn opgebouwd, intact blijven. Fokin is daar zelf bij uitstek een produkt van. Toen in de Oekraïne de partij nog almachtig was, leidde hij het planbureau.

Niet minder belangrijk was de partijpolitieke positie die Lanovoj de laatste maanden was gaan innemen. Hij was een van de prominente leden van de begin dit jaar geformeerde coalitie Nieuw Oekraïne. Anders dan de nationalistische beweging Roech, die de afgelopen jaren het streven naar onafhankelijkheid heeft gedragen maar door dit succes nu zonder duidelijke politieke doelstelling zit, poogt Nieuw Oekraïne zich tot een een brede gematigd-liberale politieke partij te ontwikkelen. De formatie werd een gevaar voor het "team' van Kravtsjoek dat voor het overgrote deel uit ex-communisten bestaat die hij uit zijn eigen tijd in de partij kent. Premier Fokin is er daar een van.