Noro-topman: ik wil maar één pet op

ROTTERDAM, 13 JULI. De grootste particuliere beleggingsmaatschappij van Nederland, Noro, wil zo snel mogelijk van haar ontevreden beleggers af. Dit kan door Noro-activiteiten te ruilen voor aandelen in beursfondsen.

Dit blijkt uit een gesprek met de nieuwe directeur van Noro, dr Ivan Heesterbeek. De ontmoeting met Heesterbeek vond plaats tijdens een congres en loopt vooruit op een presentatie van Noro voor de pers vanmiddag.

Het wordt het eerste publieke optreden van Heesterbeek die deze zomer werd benoemd als opvolger van grootaandeelhouder en oprichter John Fentener van Vlissingen. Beleggers brachten Noro vorig jaar in opspraak. Noro schakelde een adviesbureau in dat tot de conclusie kwam dat Noro's provisiestructuur onduidelijk was, de Europese organisatie ondeugdelijk en de positie van Fentener van Vlissingen als oprichter, medebelegger en directeur "niet meer van deze tijd'.

Heesterbeek moet het vertrouwen herstellen. “Ik ben niet een zo'n geprofileerde persoonlijkheid als John. Ik ben op het moeilijkste moment in de organisatie gekomen, maar dat maakt het nog geen mission impossible. Ik hoop dat de beleggers John herinneren als de grote man van de jaren zeventig en tachtig, terwijl ze mij herinneren als degene die de opportuniteiten in de jaren negentig heeft benut.”

Heesterbeek heeft een internationale achtergrond. Hij studeerde rechten en wijsbegeerte in Gent en wiskunde in Basel. Hij kreeg in Nederland bekendheid als bestuurder van in problemen verkerende divisies en bedrijven bij onder meer Hunter Douglas en Holec.

Heesterbeek moet nieuwe bronnen voor Noro aanboren. De gelden bij Noro waren afkomstig van Nederlandse particulieren en instituten en een enkele Zwitser. Heesterbeek ziet het niet als een nadeel dat hij de laatste jaren niet actief geweest is in Nederland en het circuit van vermogende particulieren minder kent.

“Ik heb misschien niet zoveel contacten in Nederland als Fentener van Vlissingen, maar je hebt ook maar een paar goede nodig.” Door zijn internationale achtergrond kan hij misschien een nieuwe kapitaalstroom aanboren. “Fentener vn Vlissingen had dank zij zijn vrouw juist in Zwitserland een uitstekend netwerk, daar weegt mijn ervaring in dat land niet tegenop. Ik breng wel een relatienetwerk in België en Frankrijk in.”

Voorlopig is van het grootschalig aantrekken van middelen bij Noro nog geen sprake. “Mogelijk komt één van de Noro-fondsen dit jaar met een kleine emissie. Dit jaar zullen wij echter niet een nieuw fonds beginnen. Dat zal op zijn vroegst volgend jaar plaatsvinden. Het eerste wat we moeten doen is afkomen van de beleggers die eigenlijk niet meer in Noro willen zitten.”

Noro staakte begin vorig jaar de inkoop van eigen aandelen, waardoor beleggers niet uit Noro konden stappen, zelfs niet als ze hun verlies wilden nemen.

Heesterbeek: “We zullen echter nooit meer zoals vroeger Noro Bank deed zelf handelen in aandelen van de fondsen. Ik wil per se met één pet op zitten.” Één van de mogelijkheden om toch handel te krijgen is het kopen van beursfondsen in ruil voor Noro-activiteiten. Heesterbeek: “De beleggers kunnen dan eventueeel van hun aandelen af, zij het met een discount (een korting op de intrinsieke waarde).”

Noro is op dit moment bezig met zo'n constructie. Volgens Heesterbeek zullen de aandeelhouders van Noro IV zich binnenkort uitspreken over het onderbrengen van de activiteiten in het parallelmarktfonds European Development Capital Corporation (EDCC). Na deze transactie wil EDCC ter wille van de verhandelbaarheid notering op de officiële beurs aanvragen.

Met Amerikaans vastgoed, met 1,4 miljard aan beleggingen de hoofdactiviteit van Noro, ziet Heesterbeek nog kansen. “Iedereen weet de situatie: 20 à 25 procent is van de waarde afgegaan. Maar we zijn nu al bezig met een mobilisatieplan voor wanneer de markt aantrekt. Noro's succes was dat John als één van de eerste in 1978 in de Amerikaanse markt stapte. Daar moeten we van leren.”

De pijn bij Noro zit vooral in de 260 miljoen gulden die in Europees vastgoed is belegd. “Het Europees vastgoed staat niet meer op ons programma. Noro heeft gelukkig niet gewacht met saneren tot mijn komst.”

    • WABE van ENK