Macedoniërs betogen tegen andere naam

SKOPJE, 13 JULI. Tienduizenden Macedoniërs hebben gisteren tijdens een massabetoging in de hoofdstad Skopje geprotesteerd tegen de weigering van de EG de republiek Macedonië te erkennen en duidelijk gemaakt dat zij tegen een verandering van de naam van hun land zijn.

De demonstranten - volgens de organisatoren van de betoging waren het er honderdduizend, hetgeen zou betekenen dat vijf procent van de totale bevolking van de republiek was komen opdagen - droegen een groot aantal anti-Griekse spandoeken en leuzen mee. Griekenland heeft zich binnen de EG steeds fel verzet tegen de erkenning van Macedonië, omdat de naam van het land exclusief Grieks eigendom zou zijn en omdat erkenning van de republiek onder haar eigen naam gebiedsaanspraken op Grieks Macedonië zou inhouden. De EG nam dit bezwaar tijdens de recente top in Lissabon over en stelt nu als voorwaarde dat Macedonië eerst van naam verandert voor het kan worden erkend.

Het parlement van Macedonië heeft na het besluit van Lissabon geweigerd op die eis in te gaan. De demonstranten schaarden zich gisteren massaal achter die uitspraak. Ze voerden aan dat hun land al eeuwen Macedonië heet. “Ik ben Macedoniër, dus ik besta” en “Macedonië voor de Macedoniërs”, zo werd gisteren langdurig gescandeerd. De organisatoren van de betoging lazen een “handvest” voor dat op 18 juli zal worden overhandigd aan de Britse minister van buitenlandse zaken, Hurd, die op die dag Skopje bezoekt. In dat handvest wordt gesteld dat Macedonië “nooit” een naamsverandering zal accepteren en wordt de EG gehekeld omdat zij met het besluit van Lissabon de conclusies van de arbitragecommissie-Badinter schendt. Die EG-commissie kwam vorig jaar na onderzoek ter plaatse tot de conclusie dat Macedonië voldoet aan alle voorwaarden van de EG voor erkenning. (AFP, AP)