Landbouw stoot twee diensten af

DEN HAAG, 13 JULI. Het ministerie van landbouw gaat de landinrichting (voorheen ruilverkaveling) verregaand decentraliseren. Daartoe zal het departement de landinrichtingsdienst (750 personeelsleden) en de directie beheer landbouwgronden (145 personeelsleden) verzelfstandigen. Het wordt een gemeenschappelijke uitvoeringsdienst waarin provincies een duidelijke bestuurlijke rol krijgen bij de uitvoering van de landinrichting.

Dit is vanmiddag uit betrouwbare bron vernomen. Een woordvoerder van het ministerie van landbouw heeft de decentralisatie bevestigd. “De landinrichtingsdienst en de directie beheer landbouwgronden zullen worden samengevoegd. Het wordt een soort van facilitair bedrijf dat allerlei hand- en spandiensten voor het ministerie zal gaan verrichten.” De operatie past binnen de Grote Efficiency Operatie en de zogenoemde Decentralisatie Impuls van de rijksoverheid.

De verzelfstandigde dienst zal zich bezighouden met grondverwerving voor de overheid, met landinrichting (wat er op de aangekochte grond moet komen) en met beheersovereenkomsten tussen overheid en landbouwers, gericht op natuurbeheer door boeren.

Pag.3: Landbouw werkt aan Groenfonds

Behalve aan de decentralisatie van de landinrichting werkt Landbouw ook aan de oprichting van een zelfstandig "nationaal groenfonds' waarin overheidsgelden voor de aankoop van natuurgebieden worden gebundeld. In dit fonds worden mogelijk ook bijdragen van bedrijfsleven (natuursponsoring) en natuurbeschermingsorganisaties gestort.

Vorige maand adviseerde de Commissie Financiering Natuurbeleid, ook wel de Commissie-Van Vollenhove genoemd, tot de oprichting van zo'n Groenfonds. “Een zelfstandig nationaal Groenfonds , dat onder meer alle subsidies namens de rijksoverheid uitbetaalt, is een goede mogelijkheid om de bestaande financieringsstromen voor het natuur- en bosbeleid te bundelen en te komen tot een zelfstandig financieel beheer.”

Volgens de Unie van Provinciale Landschappen, naar eigen zeggen de geestelijke vader van het groenfonds, biedt het fonds een aantal voordelen. “Er komt dan makkelijker en meer geld beschikbaar voor natuurbeleid”, aldus P. von Meijenfeldt van de Unie.

De ministerraad heeft afgelopen week besloten dat de uitwerking van het natuurbeleid tot 1996 door het rijk zal worden gedaan en daarna door de provincies.

    • Geert van Asbeck