Krimpenerwaard op vele plaatsen vervuild

STOLWIJK, 13 JULI. Bij een voormalige illegale stortplaats van onder andere chemisch afval in Stolwijk (Krimpenerwaard) worden binnenkort borden met de tekst “verboden toegang” geplaatst om te voorkomen dat mensen met het vuil in aanraking komen. Het betreft een van de vele clandestiene stortplaatsen in de Krimpenerwaard, daterend uit de jaren zestig en zeventig, waarnaar de provincie Zuid-Holland een onderzoek instelt. Met het afval werden destijds sloten en oude veenputten gedempt.

In Stolwijk (gemeente Vlist) is de toestand urgenter dan elders, omdat het afval op één locatie, een weiland aan de Benedenkerkseweg, nooit is afgedekt. Bovendien ligt hier in de buurt een camping. Omdat de eigenaar van het land geen verbodsborden op zijn terrein wil, zal de gemeente die borden in omringende sloten plaatsen. Dat gebeurt in opdracht van de provincie. Overigens moeten B en W van Vlist hierover nog een formeel besluit nemen, maar medewerking van die kant is toegezegd.

Op de bewuste stortplaats liggen verroeste vaten met verfresten, staalkabels, olieachtige stoffen, shredder (vermalen autowrakken), veilingafval en bouw- en sloopafval. Veel van dat afval, en dat geldt voor de hele Krimpenerwaard, is afkomstig van bedrijven in het Rotterdamse havengebied. “Wat eigenlijk naar verbrandingsovens had gemoeten, werd toen gemengd en in de Krimpenerwaard gedumpt”, aldus de milieugedeputeerde van Zuid-Holland, ir. J. van der Vlist. De Keuringsdienst van Waren heeft een onderzoek naar de melk van koeien in de hele waard aangekondigd.

Alleen al op het grondgebied van Vlist zijn volgens een woordvoerder van de provincie 194 voormalige stortplaatsen in kaart gebracht. Daarvan zijn er ruim zeventig dermate verdacht, dat nader onderzoek naar de aard van de vervuiling en de verspreiding daarvan noodzakelijk wordt geacht. Dat onderzoek is al verricht in het Stolwijkse weiland, waar de waarschuwingsborden komen. Volgens Van der Vlist bestaat er geen direct gevaar voor de volksgezondheid, maar wel zou het grondwater besmet kunnen raken.

De milieugedeputeerde noemt de vervuiling in de Krimpenerwaard “moeilijker op te lossen” dan in bijvoorbeeld de Coupépolder te Alphen aan den Rijn: “Daar zit het vuil op één plek, terwijl je hier met een groot aantal verspreide locaties te maken hebt.” Hoe de provincie dit milieuprobleem denkt aan te pakken, is nog onduidelijk. Daarvoor moet een speciaal saneringsonderzoek worden verricht.