Kabinet geeft voor hoger leraarsloon 211 miljoen extra

DEN HAAG, 13 JULI. Het kabinet geeft zaterdag besloten volgend jaar 211 miljoen extra uit te geven ter verhoging van de salarissen van leraren. Ook wordt volgend jaar 60 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de bouw van 660 gevangeniscellen.

Om de stijging van de kosten van de opvang van asielszoekers te verminderen streeft het kabinet naar een snellere doorstroming van de asielzoekers uit de dure centrale opvang naar gewone woningen in de gemeenten.

Met deze besluiten heeft het kabinet na twee weken vergaderen de begrotingsbesprekingen over de uitgaven voor volgend jaar afgerond. In augustus volgen de besprekingen over de inkomsten en de inkomensontwikkeling.

Het bedrag voor de salarisverhoging in het onderwijs kan oplopen tot 633 miljoen gulden in 1996. Dan moet Ritzen (onderwijs) wel bezuinigen op de duur en hoogte van de wachtgeldregelingen in het onderwijs. Het extra geld zal vooral worden besteed aan verbetering van de aanvangssalarissen en een betere honorering van vervangers.

De PvdA heeft met instemming op de kabinetsbesluiten gereageerd. Fractiewoordvoerder Melkert noemde de voorgenomen verhoging van de salarissen in het onderwijs “een doorbraak”. Het CDA is blij met het extra geld voor nieuwe cellen, maar wacht verder met zijn oordeel de definitieve maatregelen af. “We bekijken het met een gezonde gereserveerdheid”, aldus de woordvoerder van fractievoorzitter Brinkman. De reacties van VVD en Groen Links waren negatiever. Volgens deze oppositiepartijen blijft het aangekondigde bedrag van de salarisverhoging ver achter bij eerder door Ritzen gewekte verwachtingen. VVD-woordvoerder De Korte noemde de ombuigingen “beneden de maat” en vreest door het gebrek aan lastenverlaging een verdere verhoging van de inflatie.

In een toelichting zei premier Lubbers zaterdag het “zorgelijk” te vinden dat er op de begroting zo weinig financiële middelen zijn voor nieuw beleid. De claims van de departementen op de algemene middelen waren beduidend groter dan vorig jaar, aldus Lubbers, omdat er binnen de begrotingen geen geld was voor nieuwe beleidswensen.

De verlaging van het btw-tarief van 18,5 naar 17,5 procent met ingang van 1 oktober noemde Lubbers een “goede investering”; volgend jaar loopt de schatkist hierdoor 1,9 miljard gulden mis. “De btw-verlaging heeft al goed gewerkt. De verwachting over de inflatie is gebroken”, aldus Lubbers.

Tijdens de begrotingsbesprekingen had minister Hirsch Ballin (justitie) ook laten weten extra geld te willen voor de bestrijding van de zware criminaliteit. Deze wens is niet gehonoreerd. Wel is in de ministerraad afgesproken dat het geld dat naar de schatkist vloeit door een effectievere criminaliteitsbestrijding ook weer bij Justitie in de sector openbare orde en veiligheid wordt besteed.