Chauffeurs boeten voorlopig niet voor te lang rijden in vrachtauto's

ROTTERDAM, 13 JULI. De arrondissementsrechtbank Amsterdam heeft besloten twee vragen over de uitleg van de Europese rijtijdenregeling aan het Europese Hof in Luxemburg voor te leggen. Zolang de zaak bij het Europese Hof ligt, schorten de Nederlandse rechters de behandeling van overtredingen van het rijtijdenbesluit op.

Naar schatting van de belangenorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer zal zestig procent van alle processen-verbaal die betrekking hebben op rijtijdoverschrijdingen in het grensoverschrijdend wegvervoer de komende anderhalf jaar niet afgehandeld worden.

De Amsterdamse arrondissementsrechtbank kwam tot haar besluit naar aanleiding van een rechtszaak tegen de chauffeurs van een in Amsterdam gevestigd transportbedrijf, die ervan beschuldigd werden in 1989 de Rijtijdenwet te hebben overtreden. Deze wet, een uitvloeisel van een in 1986 herziene Europese verordening, stelt onder meer dat een vrachtwagenchauffeur die zonder bijrijder werkt iedere 24 uur minimaal negen uur moet rusten. Rijdt hij langer, dan kan hij op een boete van ongeveer honderd gulden per uur rekenen.

Chauffeurs worden gecontroleerd door middel van tachograafschijven die aangeven hoeveel uren de bestuurder rijdt en rust. In Nederland is de Rijksverkeersinspectie verantwoordelijk voor de controle van de rijtijden.

Tijdens de rechtszaak betoogde de verdediger van het transportbedrijf dat de Rijksverkeersinspectie een veel te strenge controlemethodiek hanteert op het punt van de dagelijkse rusttijd. Hij haalde een uitspraak van een Engelse rechter aan, gebaseerd op dezelfde Europese verordening, die volgens de verdediger aantoont dat men in Engeland veel minder streng controleert.

De Amsterdamse rechtbank besloot de kwestie voor te leggen aan het Europese Hof. Tegelijkertijd wordt het Europese Hof gevraagd welke rijtijdenregeling er precies geldt bij vervoer op Zwitserland en verschillende Oostbloklanden.

De rechterlijke beslissing is gunstig voor het Amsterdamse vervoersbedrijf, dat eerder veroordeeld was tot een boete van 60.000 gulden.

Bij een controle door de algemene verkeersdienst van de rijkspolitie eerder dit jaar onder vrachtwagenchauffeurs bleek dat ruim tien procent van de rijders zich niet aan de wettelijk voorgeschreven rijtijden hield. Van de negentig aangehouden chauffeurs kregen elf rijders een proces verbaal, waarbij zes tevens een rijverbod kregen opgelegd. Een chauffeur had in 24 uur tijd maar vier uur rust gehouden, aldus de rijkspolitie.