Beul gestorven

SOUTHPORT, 13 JULI. Albert Pierrepoint, de laatste officiële beul van Engeland, is deze week op 87-jarige leeftijd overleden in een bejaardenhuis te Southport.

In totaal hing hij 433 mannen en 17 vrouwen op, onder wie 27 oorlogsmisdadigers. Na zijn pensionering in 1956 begon hij actief te strijden tegen de doodstraf, die in 1969 werd afgeschaft. Eind mei werden bij het veilinghuis Christie's een gispsen afdruk van zijn gezicht verkocht, alsmede zijn dagboek waarin hij details over de executies had bijgehouden.