Asielzoekster uit Ethiopië krijgt uitstel van Kosto

UTRECHT, 13 JULI. De uitzetting van een 23-jarige Ethiopische asielzoekster is voorlopig van de baan.

Staatssecretaris Kosto (justitie) wil eerst de bezwaren van het Hoge Commissariaat van de Vluchtelingen (UNHCR) tegen deze uitzetting grondig bestuderen. Dat heeft Justitie gisteren meegedeeld. De vrouw, van wie het asielverzoek is afgewezen, zou gisteren worden uitgezet. Het zou de eerste uitzetting naar Ethiopië zijn sinds jaren. Hiertegen werd de afgelopen week geprotesteerd door VluchtelingenWerk en de federatie van Vluchtelingenorganisaties in Nederland (VON). Vrijdag maakte ook de UNHCR bezwaar omdat zij vrezen dat de veiligheid van de vrouw, die banden had met het vorige regime, niet kan worden gegarandeerd. Volgens Justitie betekent het opschorten van de uitzetting niet dat het beleid ten aanzien van de Ethiopiërs is gewijzigd. Er is tegemoet gekomen aan de bezwaren die gelden voor dit individuele geval.