Zuid-Limburg heeft veel meer politie nodig

MARGRATEN, 11 JULI. Door haar ligging vlakbij de Duitse en Belgische grens komt de nieuwe politieregio Zuid-Limburg zo sterk onder druk te staan dat het aantal korpsleden met meer dan dan vijfentwintig procent moet worden uitgebreid.

Het huidige aantal van 1350 politiemensen zal voor 1996 gestegen dienen te zijn tot ten minste 1715. Dit heeft korpschef Mostert gisteren in het regionale politiebureau in Cadier en Keer gezegd. Van de vereiste 365 politiemensen zijn er al vijftig geworven voor de opleiding aan de politieschool in Heerlen. De personeelswerving die nu op grote schaal van start gaat, richt zich vooral op met werkloosheid bedreigde leden van de Koninklijke Marechaussee en van de douane in Zuid-Limburg.

Met het verdwijnen van de Europese binnengrenzen per 1 januari 1993 raken zij hun baan kwijt. Het zijn volgens de korpschef geschikte kandidaten voor de politie, te meer omdat zij slechts een verkorte opleiding hoeven te volgen.

Om het nieuwe korps zo goed mogelijk te laten inspelen op de wensen van de bevolking in Zuid-Limburg, start de politie in deze regio nog deze maand met een enquête.