Volgende week begin commerciële kabelradio

ROTTERDAM, 11 JULI. Radio Noordzee Nationaal heeft van het ministerie van WVC als eerste toestemming gekregen om commerciële radio uit te brengen via de kabel. Maandagmiddag beginnen de 24-uurs-uitzendingen. Sinds afgelopen woensdag bestaat officieel de mogelijkheid om via de kabel legaal commerciële radio en televisie te exploiteren. WVC verwacht dat volgende week nog een andere gegadigde toestemming krijgt voor radio-uitzendingen.

In de loop der jaren hebben zich zo'n 45 belangstellenden gemeld bij het ministerie van WVC om commerciële radio of televisie te exploiteren. Het is niet duidelijk hoeveel daarvan nog steeds interesse hebben, nu de wet daartoe mogelijkheden biedt. Het ministerie voert met enkele gegadigden verder overleg. In beginsel is het aantal stations dat toestemming kan krijgen niet aan een limiet gebonden. Ze moeten echter wel binnen een jaar zestig procent van alle kabelaansluitingen bedienen anders raken ze de toestemming weer kwijt. Een station zal zelf met kabelexploitanten overeenkomsten moeten sluiten over toegang tot een lokaal kabelnet. De zestig-procentclausule sluit regionale radio op commerciële basis uit.

Radio Noordzee Nationaal wil zich toeleggen op "het Nederlandse produkt': niet alleen Nederlandstalig repertoire, maar ook werk van Nederlandse artiesten, componisten en auteurs. In het begin zal overdag muziek worden gepresenteerd en 's avonds non-stop muziek worden gedraaid. Later zullen 's avonds ook disc-jockeys te beluisteren zijn. Het station zal al zijn uitzendingen "horizontaal' programmeren, dat wil zeggen elke dag op hetzelfde uur hetzelfde programma. Deze programmavorm was onderdeel van de succesformule van de piratenzenders in de jaren zestig en zeventig. RNN stelt vanaf maandag circa twee miljoen kabelaansluitingen te bedienen, onder meer in de vier grote steden. Men verwacht aan het eind van het jaar de 3 miljoen aansluitingen te halen. RNN is een volle dochter van Strengholt BV, die vroeger de commerciële exploitatie en de programmering van het Nederlandse deel van Radio Noordzee Internationaal heeft verzorgd. Het initiatief tot RNN kwam van onder meer de beroepsvereniging van auteurs van lichte muziek.