VATEN

Het Regionaal Bureau Milieu Haaglanden heeft gisteren in Den Haag elfhonderd liter aan kankerverwekkende stoffen in beslag genomen.

Vaten met tolueen en benzeen stonden onbeheerd op een terrein van een voormalige melkfabriek in de Lulofstraat opgeslagen. De stoffen waren daar opgeslagen door een in de straat gevestigd autoschadebedrijf. De eigenaar heeft een proces-verbaal gekregen. De vaten zijn nu opgeslagen bij de gemeentereiniging.