Speciale eenheid politie LA bespioneerde beroemdheden

LOS ANGELES, 11 JULI. Een speciale eenheid van de politie van Los Angeles heeft tientallen jaren beroemde inwoners van de stad bespioneerd, onder wie wijlen Robert F. Kennedy, Michael Jackson, Barbra Streisand, Rock Hudson, Robert Redford, Muhammed Ali, Frank Sinatra, Marilyn Monroe en Jerry Brown, de voormalige gouverneur van Californië.

Dat blijkt uit het binnenkort te verschijnen boek van Michael Rothmiller, die van 1978 tot 1983 voor de betreffende eenheid werkte. Volgens het boek L.A. Secret Police: Inside the LAPD Elite Spy Network ging het om een “CIA-achtige inlichtingendienst” die onder directe verantwoordelijkheid stond van de kortgeleden afgetreden politiechef Daryl Gates.

De activiteiten van de betreffende eenheid - die inlichtingen over jeugdbendes moet verzamelen - zijn met onmiddellijke ingang opgeschort door Gates' opvolger Willie Williams. Hij zei “geen bewijzen” te hebben voor illegaal optreden van de eenheid, maar besloot tot het instellen van een onderzoek.

Volgens Rothmiller werden de inlichtingen over de politieke, financiële en seksuele levenswandel van de gevolgde personen verzameld via informanten en afluisterapparatuur. Hoge politiefunctionarissen zouden ze daarmee onder druk gezet of bedreigd hebben.

Gates heeft de beweringen in het boek ontkend. Rothmiller zou door rancune worden gedreven. Gates trad af na de recente rellen in L.A., waarbij officieren van zijn dienst de zwarte inwoner Rodney King zwaar hadden gewond. Gates was op dat moment reeds een controversiële figuur. (Reuter)