Resultaten United Bus beneden verwachting

United Bus, een samenwerkingsverband van autobusfabrikanten, heeft de verwachtingen voor de resultaten in 1991 niet waar kunnen maken.

Tegenover een voorziene winst van ruim 15 miljoen gulden is de onderneming naar buiten gekomen met een resultaat na belastingen van 10,3 miljoen gulden. Ook in 1992 zal de prognose niet worden gehaald, zo maakte de directie van het concern gisteren bekend. United Bus verwacht een winst die ongeveer gelijk is aan die van 1991. Voor 1992 was aanvankelijk een winst van circa 20 miljoen gulden voorzien. Voor 1993 schermde het bedrijf eerder zelfs met een winst van 24 miljoen gulden.

De directie is desondanks niet ontevreden over de gang van zaken bij United Bus. De omzet groeide in een dalende markt met 6 procent tot 541 miljoen gulden. De omzetverwachting lag rondom 565 miljoen gulden. Het marktaandeel van United Bus in Europa steeg met 10 procent van 6,8 naar 7,5 procent.

Het resultaat van United Bus staat onder druk door een teleurstellende gang van zaken bij de dochteronderneming Den Oudsten te Woerden, producent van bussen die voornamelijk worden gebruikt voor het Nederlandse openbare streekvervoer. De zeer forse aan het streekvervoer opgelegde bezuinigingen leiden tot halvering van de opdrachten tot het bouwen van nieuwe bussen.

De overige United Bus-bedrijven laten tot dusver een resultaat zien dat overeenkomt met de verwachtingen. Binnen United Bus werken samen Den Oudsten, Bova te Valkenswaard, DAF Bus Eindhoven, de Engelse Optare en de Deense DAB.