Raad bezorgd over individuele subsidies-korting

DEN HAAG, 11 JULI. De Raad voor de Kunst is bezorgd over de bezuinigingen op de incidentele subsidies voor beeldende kunst en vormgeving. Het adviesorgaan schrijft dat in een brief aan minister d'Ancona (cultuur).

d'Ancona besloot tijdens de behandeling van het Kunstenplan drie miljoen gulden op de genoemde post te bezuinigen. Met dit en ander geld moet de korting van 12,5 procent op de inkomsten van podiuminstellingen ongedaan worden gemaakt.

De Raad voor de Kunst wijst “een zo omvangrijke aanslag” op de gelden voor incidentele subsidies van de hand. De toekomst van het nog op te richten Stimuleringsfonds Beeldende Kunst en Vormgeving wordt er bij voorbaat al wankel door. “Het betekent een bezuiniging van circa 40 procent op het geraamde budget. Een adequate uitvoering van het beoogde takenpakket komt hierdoor op losse schroeven te staan”.

Ook het binnenkort op te richten Podiumkunstenfonds krijgt minder subsidies dan in het Kunstenplan werd voorgesteld.