Paul Kuypers

In de intro op het interview dat Tom-Jan Meeus had met Paul Kuypers (Zaterdags Bijvoegsel 20 juni) staat de volgende zinsnede: "Bram Peper, Herman Tjeenk Willink, Felix Rottenberg, bureau Twijnstra Gudde - als ze een bestuurlijk probleem hebben, is Kuypers hun man achter de hand.' Deze mededeling is - voorzover het mij betreft - in ieder geval onwaar.

Ik heb Paul Kuypers - die ik een goed hart toedraag - nog nooit om advies gevraagd.

Paul Kuypers zegt dat ook niet in het interview.

Wie verzint zoiets nou weer?

    • Bram Peper