Onenigheid tussen Kok en De Vries over winstdeling

DEN HAAG, 11 JULI. In het kabinet is een groot meningsverschil ontstaan tussen de ministers Kok (financiën) en De Vries (sociale zaken) over fiscale stimulering van winstdelingsregelingen.

Kok is voorstander van een dergelijke regeling omdat deze kunnen bijdragen aan loonmatiging. De Vries vindt de effecten “uitermate onzeker” en liet gisteren desgevraagd weten dat hij “absoluut niets ziet in een winstdelingsregeling”.

In het Regeerakkoord van 1989 wordt winstdeling bepleit als maatregel om de lonen te matigen. Los van de begrotingsbesprekingen werkt het kabinet aan een reactie op een rapport over winstdeling dat de Stichting van de Arbeid september vorig jaar heeft opgesteld. Werkgevers bepleiten fiscale stimulering door de overheid; werknemers zijn terughoudend en vertegenwoordigers van de overheid wijzen op de budgettaire risico's en de onzekere effecten op de matiging van de lonen.

Werkgevers en werknemers verschillen van mening over de hoogte van belasting- en premieheffing die werkgevers moeten betalen over de winstuitkering. Werkgevers gaan uit van een percentage van 25; werknemers vinden dat het 35 à 40 procent moet zijn, zodat de regeling de overheid geen geld kost. Op dit moment is een belastingvrije winstuitkering van 750 gulden per jaar mogelijk.

Eind juni leek het erop dat Financiën en Sociale Zaken overeenstemming hadden bereikt over een unanieme reactie op het rapport. Maar gisteren liet De Vries weten dat absoluut niets meer ziet in een winstdelingsregeling. “Ik ben niet overtuigd van het feit dat het tot een matiging van de lonen leidt”, aldus De Vries. De minister van sociale zaken vreest dat een winstdelingsregeling ten koste gaat van de inkomsten van de overheid.

Zijn standpunt komt niet als een verrassing. Eind juni hield De Vries tijdens een vergadering van de EG-ministers van sociale zaken - als enige - een pleidooi tegen winstdelingsregelingen.

In 1987 diende het Kamerlid Vermeend (PvdA) een initiatief-wetsvoorstel in om via fiscale maatregelen winstdeling te stimuleren. In het Regeerakkoord dat CDA en PvdA twee jaar later sloten, staat dat een beheerste ontwikkeling van de loonkosten kan worden ondersteund door het bevorderen van winstdelingsregelingen en het bezit van aandelen door werknemers van het bedrijf waarin ze werkzaam zijn. “Er is echter geen aanleiding hiervoor ten laste van de gemeenschap financiële ruimte te reserveren.” Op het ministerie van financiën is een variant opgesteld die de schatkist geen geld kost waardoor de aanvankelijke twijfels van minister Kok zijn weggenomen.

    • Cees Banning