"Militair geweld bemoeilijkt VN-opdracht in Joegoslavië '

LJUBLJANA, 11 JULI. De commandant van de VN-troepen in Sarajevo, Lewis MacKenzie, heeft gisteren het Westen gewaarschuwd dat het dreigen met militair geweld in het Joegoslavische conflict het werk van de blauwhelmen ernstig zou kunnen bemoeilijken.

Zowel de lidstaten van de Westeuropese Unie als de NAVO besloten gisteren (WEU)-marineschepen naar de Adriatische Zee te sturen. Deze schepen moeten toezien op de naleving van het VN-handels- en wapenembargo tegen Servië en Montenegro.

MacKenzie, die met zo'n duizend VN-militairen belast is met de bewaking van het vliegveld en de transporten van de hulpgoederen naar de stad, zei tijdens een kort bezoek aan Rome op dit moment geen reden te zien voor een militaire interventie in Bosnië.

Gevraagd naar het nut van oorlogsschepen voor de Joegoslavische kust, antwoordde hij: “Je bent gedwongen partij te kiezen wanneer je in een situatie terechtkomt dat iemand je gaat helpen met gebruik van geweld. En dat is strijdig met mijn mandaat als vredeshandhaver”, aldus MacKenzie. Hij vervolgde: “Natuurlijk zal ik hulp accepteren als we aangevallen zouden worden, maar tot nu toe zijn wij nog niet met directe agressie geconfronteerd.”

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, Sadako Ogata, riep gisteren alle partijen in het voormalige Joegoslavië op het “etnisch zuiveren” van gebieden te staken en hulporganisaties toegang te geven tot alle slachtoffers van het geweld. “De afgelopen dagen heb ik verwoestingen en ontheemding gezien op een schaal die Europa niet gekend heeft sinds de Tweede Wereldoorlog”, zei Ogata na haar bezoek aan Slovenië, Kroatië, Bosnië en Belgrado.

Volgens haar zijn al meer dan 2,2 miljoen vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië op de vlucht geslagen. De Kroatische autoriteiten maakten gisteren bekend geen vluchtelingen meer te kunnen opvangen. Gisteren is er bij de stad Derventa, in het noordoosten van Bosnië, opnieuw fel gevochten tussen Servische troepen enerzijds en Kroatische en moslimtroepen anderzijds.

In de hoofdstad Sarajevo bleef het gisteren vrij rustig.

    • Theo Engelen