Gelderland zint op 28.000 nieuwe banen

ARNHEM, 11 JULI. Het volledig uitbuiten van de mogelijkheden van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) kan de regio tot het jaar 2010 28.000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.

Dat is de conclusie van een aantal gisteren gepubliceerde rapporten, samengesteld door de bureaus Knight Wendling en DEWG Twijnstra in opdracht van het Gelders provinciebestuur.

Het KAN, een van de dertien Nederlandse knooppunten, zou zich volgens het "masterplan' in de ideale situatie moeten ontpoppen als een bovenregionaal centrum voor kantoren en een belangrijk internationaal transportcentrum. Een centrale rol in die laatste ontwikkeling moet een aan te leggen Multimodaal Transportcentrum (MTC) gaan spelen: een 310 hectaren groot terrein tussen Valburg en Elst, gelegen aan de A15 en de daar geplande Betuweroute, in de nabijheid waarvan aan de A73 een nieuwe noordelijke Waalhaven moet worden gebouwd. Op het MTC kan dus vervoer over de weg, per spoor en over water gecombineerd worden. De ontwikkeling van die locatie zou in 2010 8000 arbeidsplaatsen opleveren, zo is berekend.

Liefst 20.000 arbeidsplaatsen verwacht men van de ontwikkeling van het KAN als zogenaamd Rail Business Centrum: een stedelijk gebied met een tiental hoogwaardige kantoorlocaties. Die zouden verspreid over de beide gemeenten Arnhem en Nijmegen moeten komen (enkele zijn er trouwens al ingericht), op plaatsen direct bij NS-haltes, (nu al bestaande en nog aan te leggen, bijvoorbeeld die voor de Duitse Hogesnelheidstrein InterCityExpres in Arnhem).

Een belangrijke voorwaarde voor deze en andere ontwikkelingen van het KAN is wel dat men het knooppunt ook daadwerkelijk weet te ontwikkelen tot één volwaardige stedelijke agglomeratie, stellen de bureaus met nadruk. Dat betekent dat Arnhem en Nijmegen en de tussenliggende gemeenten moeten samengroeien tot een stad van ruim 600.000 inwoners met een eigen regionaal bestuur.

De plannen zullen overigens ook de nodige investeringen vergen, wordt geconstateerd. Voor de ontwikkeling van het Multimodale Transport Centrum zal de overheid zelf 323 miljoen gulden beschikbaar moeten stellen (voorwaardenscheppend), van het bedrijfsleven worden investeringen ter waarde van 860 miljoen verwacht. Bij de plannen voor het KAN als Rail Business Centrum gaat men er nu vanuit dat de overheid zeker 80 miljoen zal moeten bijdragen op een totale kostenpost van 213 miljoen. De aanleg van spoorverbreding, perronaanleg en dergelijke, zijn daarbij nog niet opgeteld.

De lijst van "voorwaarden' bij het successcenario is trouwens minstens zo indrukwekkend als de geschatte werkgelegenheidscijfers dat zijn. Niet alleen moet de politieke wil aanwezig zijn om van het KAN iets te maken, maar ook de aanleg van diverse grote infrastructurele werken als de Betuweroute, de verlenging van de A15, de A73, de A50, de aanleg van een nieuwe Waalbrug, een nieuwe haven en diverse nieuwe zogenaamde NS-voorstandshaltes worden absoluut noodzakelijk geacht.

De blik van het Gelders provinciebestuur en de gemeentebesturen van Arnhem en Nijmegen is dan nu ook vooral op Den Haag gericht, waar binnenkort bekend gemaakt zal worden hoeveel geld de knooppunten krijgen om zich te ontwikkelen.