GAK verrast door besluit van kabinet

AMSTERDAM, 11 JULI. Het kabinetsvoorstel dat werkgevers toestaat in de toekomst zelf zieke werknemers te controleren en te begeleiden, buiten de bedrijfsvereniging om, kwam voor president-directeur dr. E.P. de Jong van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) als een donderslag bij heldere hemel. De Jong zegt dit in een vraaggesprek met deze krant.

De werkgevers hebben zelf gevraagd of ze, als de eerste drie of zes weken ziekteverzuim niet meer onder de Ziektewet vallen maar voor eigen rekening komen, ook de controle en de begeleiding zelf ter hand mogen nemen.

Minister De Vries en staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) gaan daarmee akkoord, zo lieten zij de Tweede Kamer op 1 juni weten, mits de ondernemer een deskundige dienst inschakelt. Dat hoeft echter niet per se de bedrijfsvereniging te zijn.

“Jarenlang zegt de politiek dat de bedrijfsverenigingen geen uitkeringsfabriek mogen zijn maar cliënten actief moeten begeleiden, en nu gaat men plotseling de andere kant op,” zegt de topman van het GAK, dat voor 13 van de 19 bedrijfsverenigingen de WW, de WAO en de Ziektewet uitvoert.

    • Kees Calje