Europarlement stelt oprichting van atoomcentrum uit

ROTTERDAM, 11 JULI. Het Europees Parlement heeft gisteren op voorstel van de Nederlandse parlementariër Jessica Larive (VVD) unaniem besloten dat de oprichting van het Internationaal centrum voor wetenschap en technologie in Moskou moet worden uitgesteld tot september. De Europese Commissie heeft volgens het parlement onvoldoende informatie verschaft over de werkwijze van het centrum.

Het wetenschappelijk centrum is bedoeld om militaire deskundigen en atoomexperts van de voormalige Sovjet-Unie voor vreedzame doeleinden in te schakelen, vooral bij de beveiliging van gevaarlijke kencentrales. Eerste prioriteit moet volgens het parlement de sluiting en ontmanteling van de oudste en onveiligste kerncentrales in de GOS-landen zijn, en aanpassing van de andere centrales aan Westerse veiligheidsnormen.

Het Europees Parlement wil dat het centrum zo snel mogelijk van de grond komt, om te voorkomen dat de experts van de GOS-landen, op het gebied van chemische, biologische en kernwapens als "technische huurlingen' worden gecontracteerd door verdachte landen zoals Irak. Larive had met het oog daarop namens het parlement advies uitgebracht aan de Europese Commissie.

Maar gisteren kreeg ze in het parlementaire debat in Straatsburg “onbevredigend antwoord” van de Commissie op belangrijke vragen, zoals de regeling van de industriële eigendom van de Russische technologie. Larive wijt dat aan de bureaucratie in Brussel. Vooral het directoraat van Commissaris Andriessen (buitenlandse betrekkingen) is tekort geschoten, vindt ze. Larive wil voorkomen dat de Russische technologie in Japanse handen komt wanneer de EG projecten van het centrum in Moskou medefinanciert. De EG zal een belangrijk deel van de kosten betalen. De andere partners zijn de Verenigde Staten, Japan en de Russische Federatie van president Jeltsin.

Gevolg van het debat in Straatsburg is dat het advies van Larive voor nader beraad werd terugverwezen naar de parlementaire commissie waarvan Larive rapporteur is.