Drachten wil auto uit het centrum

DRACHTEN, 11 JULI. Drachten gaat het autoverkeer in het centrum en in acht wijken drastisch terugdringen.

De plaats wordt verdeeld in vier zogeheten verblijfsgebieden, waar het langzaam verkeer prioriteit krijgt boven de auto. In de gebieden worden 30 kilometerzones ingesteld en fietspaden en openbaar vervoer worden verbeterd. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal ongevallen met letsel in dergelijke gebieden met 75 procent daalt. Het doorgaande (auto)verkeer wordt omgeleid via 50-kilometer wegen. Door de uitvoering van het plan, dat 15 jaar duurt, stijgt het autoverkeer in Drachten niet met 40 procent, maar met 13 procent. De kosten vam het verkeersplan bedragen 35 miljoen. Het rijk draagt voor 50-75 procent bij.