Dimlicht (2)

In de discussie omtrent het voeren van dimlicht overdag is als voordeel aangedragen dat automobilisten elkander bij tegenliggend verkeer beter zouden zien. Als nadeel wordt aangevoerd dat zij in dat geval minder zouden letten op andere weggebruikers zoals fietsers en voetgangers.

Nu wordt het idee gelanceerd om dimlicht overdag bij wijze van een experiment en op vrijwillige basis in te voeren. Dat brengt een ander gevaar met zich mee. In vroeger tijden ontstaken sommige automobilisten dimlicht bij invallende schemering of mist, anderen dachten met stadslicht ook goed gezien te worden. Dat leverde een gevaar op doordat de lichtjes tussen de dimlichten van anderen in het niet vielen. In het tegemoet komend verkeer ontstond bijgevolg een "zwart gat' tussen de eerste en de daarop volgende dimlicht-voerder. Inhalen leek dus veilig mogelijk. Quod non.

Indien nu dimlicht overdag, en vrijwillig, wordt uitgevoerd ontstaat een zo mogelijk nog donkerder gat tussen de tegemoetkomende dimlichtrijders en hen die er zich niet aan houden. Dat is uiterst gevaarlijk.

    • J. Kaayk