Dimlicht (1)

In zijn artikel van 13 juni concludeerde redacteur Rob Biersma, op basis van onvoldoende statistisch bewijs, dat het rijden met dimlicht overdag de verkeersveiligheid niet bevordert.

Iedereen die wel eens in Zweden komt, kan vaststellen dat dit wèl zo is. Wanneer auto's dimlichten voeren is hun zichtbaarheid in de verte onder de meeste weersomstandigheden beter, waardoor men hun afstand en snelheid beter kan schatten. Daardoor is de kans op oordeelfouten bij inhalen geringer, waardoor de kans op frontale botsingen op tweestrookswegen afneemt. Dit spaart mensenlevens. Ook al weten we niet hoeveel mensenlevens er gespaard worden, zullen we deze maatregel toch moeten invoeren.

    • D. Thoenes