Bundesbahn heeft geen haast met lijn door Betuwe

EMMERICH, 11 JULI. De verwezelijking van de Betuwespoorlijn tussen Rotterdam en het Duitse achterland via Emmerich is in 1998 niet haalbaar als de Deutsche Bundesbahn niet meer haast maakt met het uitwerken van gedetailleerde plannen op Duits grondgebied. Dat zei gisteren in het Duitse Emmerich secretaris drs. J. A. Driesprong van de Euregio Rijn-Waal op een vergadering van de Nederlandse en Duitse spoorwegen en de Duitse en Nederlandse Kamers van Koophandel.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat de Duitsers nog geen gedetailleerde plannen hebben voor het goederenvervoer in Duitsland en dat ze het bestaande tracé, dat van uit Arnhem komt, willen handhaven. Dat is in tegenspraak met de opvatting van projectmanager ir. W. J. Copier van de Nederlandse Spoorwegen, die meent dat de Deutsche Bundesbahn voor de doortrekking op Duitse gebied 2 miljard Mark heeft uitgetrokken. “Dus de medewerking van de Duitsers”, aldus Copier, “is geen punt meer.”

Tegen de Betuwelijn op Nederlands gebied is fel protest gekomen van de gemeenten en actiegroepen. Men vreest aantasting van natuur en landschap en wat wordt genoemd onverdragelijke geluidoverlast. Op het drukste uur van de dag zouden er over de lijn heen en terug twintig goederentreinen gaan lopen.

Volgens Driesprong is van Duitse zijde niet eens onderzocht of goederenvervoer op het bestaande tracé mogelijk is. Ook de Duitse inspraakprocedures moeten volgens Driesprong nog op gang komen. “Duidelijk is”, aldus Driesprong, “dat de Duitsers voorrang geven aan hoge snelheidslijnen en daarom regionale tracé's, waaronder de Betuwelijn, niet of nauwelijks onderzoeken.”

De Betuwelijn is volgens de opvattingen van de Nederlandse Spoorwegen geen hoge snelheidslijn: de treinen zullen maximaal 100 kilometer rijden. “De belangen van Nederland bij de Betuwelijn zijn vele malen groter dan die van Duitsland”, aldus Driesprong. Technisch zullen er volgens hem problemen optreden bij het doortrekken op Duits gebied. Duitse treinen rijden namelijk op wisselstroom en Nederlandse op gelijkstroom. Dat betekent dat in Emmerich voor elke trein een nieuwe lokomotief moet worden geplaatst, maar dat zou niet passen in de plannen van de Deutsche Bundesbahn, die voor de hoge snelheidslijn een lokomotief willen inschakelen met een verwisselbare schakelaar waardoor ze een snelheid van 200 kilometer per uur kunnen halen.