België stap dichter bij kabinetscrisis

BRUSSEL, 11 JULI. De Belgische regering is een stap dichter bij een crisis gekomen, nu gisteravond de rechtstreekse onderhandelingen tussen Vlaamse en Waalse partijen grotendeels zijn mislukt. De zeven partijen uit oppositie en regering, die samen België definitief in een federatie wilden veranderen, bereikten gisteravond alleen een deelakkoord.

Voor blijvende steun aan het rooms-rode kabinet Dehaene is echter een totaalakkoord nodig, zo hebben de partijen veertien weken geleden bij de formatie afgesproken. Gisteravond legden de partijen er echter de nadruk op dat er van een definitieve breuk of van “verbittering” geen sprake is. SP-voorzitter Vandenbroucke zei ook “geen verkiezingen” te wensen.

De Waalse partijen vroegen als prijs voor hun steun aan het kabinet extra geld uit de nationale kas om gedane toezeggingen aan het Waalse onderwijspersoneel te kunnen nakomen. De Vlaamse partijen vroegen om rechtstreekse verkiesbaarheid van de "deelstaatparlementen' van Vlaanderen en Wallonië. De partijen konden het uiteindelijk niet eens worden over de politieke rechten van franstaligen die op Vlaams grondgebied wonen. Globaal was er wel een akkoord over extra financiële bevoegdheden en nieuwe democratische rechten van de gewestelijke besturen.

Het is nu voor beide taalgroepen politiek wel veel moeilijker geworden om samen een regering in het zadel te houden. Waarschijnlijk zal premier Dehaene nu proberen om delen van het akkoord te redden en zo politieke steun te behouden. Het is tussen de coalitiepartners immers niet tot een vertrouwenscrisis gekomen. De partijen lieten gisteravond weten dat zij dit najaar de onderhandelingen willen voortzetten.