Banenverlies bij NS Exploitatiedienst

De Nederlandse Spoorwegen (NS) wil de dienst Exploitatie afslanken. Dit is gistsren door de NS bekend gemaakt.

Door de afslanking, die op advies van het organisatiebureau Proudfoot plaats zal hebben, zullen 185 van de 900 banen verdwijnen.

In een eerste reactie vreest de Vervoersbond FNV dat de aangekondigde sanering nog maar het topje van de ijsberg is. Het organisatiebureau Proudfoot is bij tal van NS-diensten op zoek naar efficiency-verbeteringen. Daarnaast dreigt op advies van de commissie Wijffels de rijksbijdrage voor NS met zo'n 400 miljoen te worden gekort. Op termijn kan dat volgens de bond betekenen dat er nog veel meer banen bij de NS verloren gaan.

De NS heeft de bonden voor 21 juli uitgenodigd voor overleg. De Vervoersbond FNV kondigde gisteren aan het reorganisatieplan scherp tegen het licht te houden. De bond verzet zich op voorhand tegen gedwongen ontslagen en gedwongen verhuizingen.