Vier vrouwen in een verhaal zonder intrige

Voorstelling: Windowshopping in Amsterdam. Gezien: 8/7 Het Veem Theater, Amsterdam. Concept en spel: Audrey Helwes, Maaike Jansma, Nanci Nievaard, Annemiek Rigter. Eindregie: Kathelijne Hoorweg. T/m 17/7.

Er is een lekkage in het fraai gerestaureerde theaterzaaltje van Het Veem, een voormalige op- en overslagplaats. Grote druppels spatten op het podium uiteen. De voorstelling is begonnen. Een vrouw op rode pumps, in iedere hand een koffer, gaat precies in de straal water staan. Terwijl zij in de regen een druilerige monoloog houdt, verschijnt tussen de toneelgordijnen het naakte lichaam van een andere vrouw. Achter een doorzichtig kamerscherm kleedt zij zich haastig aan. Een derde vrouw stormt het podium op en slaat woest een bos rozen stuk. Naast haar kronkelt een meisje in een lichtblauw jurkje wellustig over de vloer.

Windowshopping in Amsterdam is een bundeling van vier solovoorstellingen die vorig jaar al in hetzelfde theater zijn gespeeld. De vier actrices werken volkomen langs elkaar heen, geobsedeerd als hun personages zijn door hun eigen angsten en wensen. Het is onmogelijk naar al deze typetjes tegelijk te kijken. Als op de Walletjes wordt de toeschouwer ertoe aangezet een of twee favorieten uit te kiezen. Dat zijn dan misschien toch de beide dames die niet alleen mime spelen, maar ook van een tekst zijn voorzien.

Paul Haenen schreef de hilarische tekst voor Maaike Jansma; zij speelt een ijdele actrice die zich in een dwaas rollenspel met zichzelf op een interview voor de krant voorbereidt. Dat lijkt de aanzet tot een verhaal met een intrige, alleen zijn de dames daar niet op uit. Wanneer zij een groot thema als eenzaamheid willen verbeelden zijn ze daar wel in geslaagd, maar dan op lichtelijk onbevredigende wijze. De toeschouwer zou nog eens terug moeten komen om zich op de actrices te kunnen concentreren die deze keer aan zijn aandacht ontsnapten. Daarvoor is de voorstelling echter niet dwingend genoeg.