Vakantieverkeer

Volgens de ANWB, zo meldt de krant, zouden er het afgelopen weekeinde onder normale omstandigheden ongeveer 120.000 Nederlandse auto's Frankrijk binnenrijden, waarvan ongeveer 10.000 auto's op doorreis naar Spanje.

Of ze dat ook werkelijk deden is bij de berichten over de blokkades op de Franse wegen natuurlijk de vraag. Ook een vraag is wat we van zo'n getal moeten vinden. Willen de mensen in het toeristische bedrijf ons daarmee imponeren?

Ik deed enig primitief cijferwerk. Voor het gemak nam ik aan dat er tien grensovergangen naar Frankrijk worden gebruikt. Als we het passeren van de Frans-Belgische grens laten gebeuren tussen zaterdag 9 uur en zondag 15 uur, dus gedurende 30 uur, en we zouden een gelijkmatige stroom auto's veronderstellen, ook gedurende de nachtelijke uren, en als we ook aannemen dat de auto's gelijkelijk over de tien grensplaatsen verdeeld zijn, dan passeert er bij elk van de tien overgangen gedurende die tijd elke negende seconde een Nederlandse auto. Dat is veel, maar het kan. Maar er zijn natuurlijk piektijden. Nemen we aan dat in eenderde van die dertig uur, dus in tien uur, tweederde van de auto's, dus 80.000 auto's, passeren, dan is dat per grensovergang in die tien uur elke 4,5 seconden een Nederlandse auto. En als we dan ook nog aannemen dat de vier grotere grensovergangen samen ruim over de helft van de auto's te verwerken krijgen, dan loopt de frequentie daar op tot meer dan één auto per 3,6 seconde - en dat continu gedurende de veronderstelde piekperioden van in totaal tien uur. Ik kan me vergissen, maar net als bij die acht- of negenhonderdduizend buitenlanders in een Pinksterweekend denk ik: hoe krijgen we al die mensen in die korte tijd over de grens?

    • Mr. R.W. Asser