Mariniers

In NRC Handelsblad van 29 juni werd een aantal uitspraken weergegeven van de Amsterdamse korpschef Nordholt, onder andere wat hij in de televisie-uitzending Het Capitool naar voren bracht, namelijk dat overlast veroorzakende drugsverslaafden heel hard moesten worden aangepakt. In dit verband noemde hij als maatregelen gedwongen verpleging en het ter beschikking moeten komen van meer cellen.

Het is bedenkelijk dat de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie in deze bijtijds verijdelde strafexpeditie van mariniers tegen een maatschappelijke groep waarin bedreiging met geweld een wezenlijk element vormde, kennelijk geen aantasting van de grondbeginselen van de rechtsstaat ziet. Immers, hij noemt reacties van politieke zijde te veel gericht op veroordeling, vindt bovendien afkeuring van de actie zinloos en is de mening toegedaan dat de reacties behoorlijk ver van de werkelijkheid afstaan.

NRC Handelsblad van 30 juni bericht over een bezoek dat minister van justitie Hirsch Ballin de vorige dag had gebracht aan het opvangcentrum voor verslaafden naast Centraal Station Rotterdam. Gemeld wordt dat Hirsch Ballin opmerkte dat de Amsterdamse politiecommissaris Nordholt zich “met alle mogelijke nuances heeft uitgedrukt” over de acties van de mariniers.

Personeelsleden van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf van Amsterdam ondernamen kort daarop een "veegactie' tegen junkies in metrostations. Naar deze krant van 1 juli hierover berichtte was de actie volgens betrokken personeelsleden geïnspireerd door het optreden van het groepje mariniers op het CS in Rotterdam.

Het is te hopen dat bepaalde uitlatingen van de Amsterdamse politiechef Nordholt niet verder ingang dan wel navolging vinden. De drugproblematiek vraagt meer dan ooit, zeker gezien evidente overlast van bepaalde categorieën, om een benadering die verder gaat dan justitiële en politiële normstelling.

    • B.D. Kalma
    • Oud-Hoofdinspecteur van Politie