Mandela wijst oproep van De Klerk over hervatting overleg af

JOHANNESBURG, 10 JULI. ANC-leider Nelson Mandela heeft opnieuw de uitnodiging van president De Klerk afgeslagen om via directe besprekingen een uitweg te vinden voor de politieke crisis in Zuid-Afrika. Het ANC blijft bij zijn eis dat de regering eerst maatregelen moet nemen om het geweld in de zwarte woongebieden te beëindigen.

Het ANC brak vorige maand de besprekingen met de regering over een nieuwe, non-raciale grondwet af na het bloedbad in Boipatong, waarbij 39 zwarten om het leven kwamen. Gisteren antwoordde de beweging met een memorandum aan president De Klerk op diens pogingen om de onderhandelingen vlot te trekken.

In het stuk vecht het ANC De Klerks bewering aan dat de regering, het leger en de politie niet betrokken zijn bij het geweld. In een bijlage noemt de beweging een aantal voorbeelden van de vermeende medeplichtigheid van staatsorganen bij het geweld in de zwarte woongebieden, dat door de regering wordt toegeschreven aan een machtsstrijd tussen het ANC en de Zulu-beweging Inkatha.

Het ANC houdt vast aan de eis dat het dragen van “culturele wapens” door Inkatha-leden wordt verboden. Ook moet de regering de hostels, de arbeiderspensions met vooral Inkatha-leden die worden gezien als een broedplaats van geweld, omheinen en door de politie laten bewaken. Het ANC wil verder dat De Klerk persoonlijk de verantwoordelijkheid neemt over leger en politie en instemt met een internationaal onderzoek naar de gebeurtenissen in Boipatong.

Mandela riep de regering op akkoord te gaan met verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering dit jaar. “De essentie van de crisis is dat de regerende Nationale Partij blijft zoeken naar wegen om aan de macht te blijven, zelfs als zij een democratische verkiezing verliest”, aldus Mandela.