Kaasdivisie zuivelconcern: een derde van personeel weg

LEEUWARDEN, 10 JULI. Bij de kaasdivisie van zuivelcoöperatie Friesland Frico Domo verdwijnen 415 van de 1210 arbeidsplaatsen. Het concern heeft een reorganisatie aangekondigd die de produktiecapaciteit moet verminderen om de hoge kosten te verminderen.

De kaasproduktie wordt verlaagd van 120.000 naar 100.000 ton per jaar. De kaasfabrieken in Tuk en Oosterzee, waar de 111 werknemers in april nog voor behoud van arbeidsplaatsen staakten, gaan definitief dicht. Ook de kaasopslag- en veredelingslocatie Hemrik Leeuwarden en het distributiecentrum in Eefde (212 werknemers) worden gesloten. Van de 415 arbeidsplaaten verdwijnen er 200 door natuurlijk verloop. Hoewel de directie gisteren aankondigde voor 215 werknemers naar ander werk te zoeken binnen het bedrijf, sluit zij gedwongen ontslagen niet langer uit. “Wil je als onderneming overleven, dan zijn rigoureuze maatregelen nodig”, aldus een woorvoerder van het concern.

In de zuivel gold tot dusver de afspraak, vastgelegd in een sociaal plan, dat er geen gedwongen ontslagen zouden plaats hebben. Volgens de woordvoerder moet het plan worden aangepast. “We zien nu al dat we niet alle mensen intern kunnen herplaatsen. We willen het wel, maar kunnen het niet in voldoende mate.”

De reorganisatie maakt onderdeel uit van een vorig jaar aangekondigde plan, waarbij al sprake was van het verlies van 350 à 400 arbeidsplaatsen in de divisie kaas. In de produktielocaties Bergum, St. Nicolaasga, Bedum en Wolvega wordt in totaal 27.8 miljoen geïnvesteerd in opslag- en produktiefaciliteiten. De maatregelen moeten per 1 juli 1993 gerealiseerd zijn. De directie gaat er vanuit dat de kaasdivisie in 1994 weer winstgevend kan draaien. De Voedingsbond FNV vindt de reorganisatie "onbespreekbaar'. De bond houdt vast aan sociaal plan en accepteert geen gedwongen ontslagen.