Justitie gaat Ethiopische vluchtelingen uitwijzen

DEN HAAG, 10 JULI. De zes à zevenhonderd Ethiopische vluchtelingen die sinds vorig jaar in ons land verblijven zullen worden uitgewezen. Volgens een onderzoekscommissie lopen zij bij terugkeer geen risico. Een 23-jarige Ethiopische vrouw wordt waarschijnlijk zondag al teruggestuurd. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van jusititie vanochtend gezegd.

De Tweede-Kamerfracties van D66 en Groen Links betwijfelen in schriftelijke vragen aan staatssecretaris Kosto (jusitie) of de situatie in Ethiopië zodanig is dat vluchtelingen die in Nederland geen asiel hebben gekregen wel kunnen worden teruggestuurd.

Op grond van onder andere ambtsberichten van de Nederlandse ambassadeur in Addis Abbeba en de bevindingen van de onderzoekscommissie stelt Justitie dat aan terugzending geen risico kleeft. Ook wordt gewezen op het feit dat het hoge commissariaat voor de vluchtelingen (UNHCR) in december vorig jaar begonnen is met het repatriëren van vluchtelingen naar Ethiopië.

De stichting vluchtelingenwerk Arhnem is tegen uitwijzing van de Ethiopiërs omdat “in dat land op elk moment een burgeroorlog kan uitbreken”, aldus medewerker R. Joziasse. Hij wijst er voorts op dat de vrouw gezien haar christelijke achtergrond wel degelijk risico loopt bij terugkeer. Ook pleit het feit dat zij behoort tot het volk van de Amharen volgens hem niet in haar voordeel. De Amharen leverden de nationale elite. Een waarnemer ter plekke ontkende vanochtend evenwel dat in moslimgebieden sprake zou zijn van een hetze tegen christenen. Het argument dat zij gevaar loopt gezien haar achtergrond noemde hij “uiterst zwak”.