Journalistencode

In NRC Handelsblad van 6 juli hekelt de toegevoegd onderzoeker Ad van Loon het pleidooi om journalisten te verplichten de juistheid van hun informatie vóór publikatie te verifiëren en hierbij tenminste een minimum aan beroepseer aan de dag te leggen.

Volgens Van Loon tast zo'n verplichting de uitingsvrijheid aan. Daarbij beroept hij zich op verschillende maatregelen die achteraf kunnen worden getroffen zoals veroordeling op grond van onrechtmatige daad, rectificatie, voorkoming van herhaling en toewijzing van schadevergoeding.

Het wonderlijke is dat Van Loon niet lijkt in te zien dat een verkeerde publikatie nu eenmaal niet kan worden herroepen: een eenmaal aangetaste reputatie is door rechterlijke tussenkomst nooit volledig te herstellen. Al was het maar door het simpele feit dat er geen enkele garantie bestaat dat de corrigerende informatie dezelfde lezers bereikt als de oorspronkelijke, en dus verkeerd gebleken informatie.

    • P. Hans Frankfurther