Internatio verkoopt twee transporteurs

Internatio-Müller in Rotterdam is in bespreking over de verkoop van de wegtransportmaatschappijen Van Amerongen in Barneveld en Gebrs. van Zwamen te Venlo.

Het is de bedoeling dat beide bedrijven worden overgenomen door een vennootschap, waarin de directie en twee financiers zullen deelnemen. Het gaat hier om een "management buy-out' die zal worden gefinancierd door ING Investment Bank en ABN Amro. De twee transportbedrijven hebben een gezamenlijke jaaromzet van 49 miljoen gulden en tellen samen 232 werknemers.

Met deze verkoop zal Internatio vrijwel zijn gehele transport- en havensector hebben afgestoten. Het belangrijkste dat in die sector nu nog resteert is een 44 procent belang in het containerbedrijf ECT dat naar verwachting in de loop van dit jaar een bestemming zal vinden.

Internatio is na een medio 1991 bijna gelukte overval door Hagemeyer (waarachter grootaandeelhouders First Pacific schuil gaat) in 1991 begonnen zich te concentreren op de twee kernactiviteiten, handel en installatietechniek. Vorig jaar werd al een flink aantal belangen die daar niet onder vallen, afgestoten. Niet minder dan 29 ondernemingen met een totale jaaromzet van 580 miljoen gulden gingen in andere handen over.