Hongkong ontvangt eerste rede van Patten met instemming

PEKING, 10 JULI. Hongkong heeft met algemene instemming gereageerd op de krachtige, directe beëdigingstoespraak van de nieuwe gouverneur, Chris Patten, waarin hij zei alles te doen om de misverstanden en het wantrouwen in de relaties met China uit de weg te ruimen.

“Vertrouwen is tweerichtingsverkeer. Goede samenwerking met China is mijn oprechte doel en mijn diepe wens. Het is van vitaal belang voor de komende vijf jaar, voor de toekomst van Hongkong”, aldus Patten in een 20 minuten durende toespraak tot Hongkongs koloniale en lokaal-Chinese elite.

“Ik zal opkomen voor Hongkong zoals u van mij verwacht, hoffelijk en krachtig”, zo vervolgde de nieuwe gouverneur, wiens verschijning en stijl in alle opzichten verschilt van die van zijn voorganger Lord Wilson. Hier stond de gematigd conservatieve volkspoliticus Chris Patten, niet Sir Christopher, kort en rond in een gewoon lichtgrijs pak om zijn buikje te camoufleren en besteedde een belangrijk deel van zijn toespraak aan inflatie- en misdaadbestrijding, meer aandacht voor de zwakken en invaliden, voor goedkope huisvesting en voor de bejaarden.

Vijf jaar geleden stond daar in het gala-uniform van de koloniale onderkoning de net tot "Sir' verheven rijzige, slanke gestalte van dr David Wilson, die zijn hele carrière als China-wetenschapper en diplomatiek onderhandelaar met Peking had doorgebracht. Sir David, bij zijn vertrek vorige week Lord Wilson, sprak met een hoog-intellectueel diplomaten-accent en slaagde er nooit in direct contact met de bevolking te krijgen of krachtig over te komen.

Chris Patten lukte dat meteen, want dat is zijn natuur. Terwijl hij langs de eregasten liep, schudde hij handen en maakte hij praatjes met een padvinder, een politie-agent en nieuwsgierige burgers, niet met de notabelen, want dat kan binnenskamers.

Tijdens de receptie sprak Patten uitvoerig met de belangrijkste Chinese vertegenwoordigers in Hongkong, Guo Fengmin, leider van het Chinese team in de zogeheten "Joint Liaison Group' en Zheng Hua, adjunct-directeur van het persbureau Nieuw China.

Patten ging wel in op de twee meest omstreden kwesties in de relaties met China, zonder echter aan te geven hoe hij die denkt aan te pakken. Over de gewenste wijzigingen in de staatsinrichting van Hongkong zei hij dat de uitvoerende macht, dat wil zeggen de gouverneur met de Uitvoerende Raad (Exco), dominerend zal blijven, waarmee hij de hoop van de gekozen leden van de Wetgevende Raad (Legco) dat het zwaartepunt naar dat college zou worden verlegd de bodem insloeg.

De mogelijkheid dat hij alsnog gekozen leden van Legco in Exco zal benoemen blijft echter bestaan, maar hij zal dat eerst minder onverteerbaar voor China moeten maken. Peking beschouwt immers de leider van de (gekozen) liberale democraten in Legco, Martin Lee, als een subversief element, wegens zijn steun aan de democratische beweging in China.

Patten zei verder dat de bouw van Hongkongs nieuwe supervliegveld onverminderd zal doorgaan, omdat de premiers van Groot-Brittannië en China daar vorig jaar september plechtig hun zegen aan gaven. Maar eerder deze week mislukten door China geëiste nieuwe Brits-Chinese besprekingen over de financiering. De Britse onderhandelaar, Sir John Coles, zei dat politieke factoren in het geding waren. Met andere woorden, Peking zal de bouw van het vliegveld traineren om te voorkomen dat Patten onaanvaardbare democratische wijzigingen in de staatsinrichting van Hongkong aanbrengt.

    • Willem van Kemenade