Hirsch Ballin stelt Sint Maarten onder curatele

DEN HAAG, 10 JULI. De Koninkrijksministerraad heeft besloten het Nederlands-Antilliaanse eiland St. Maarten met directe ingang in een “staatsrechtelijke houdgreep” te nemen om de bestuurlijke en financiële chaos op het eiland op te lossen. Dit deelde minister Hirsch Ballin gistermiddag mee, direct nadat hij de gouverneur van de Nederlandse Antillen had ingelicht.

Het gaat om een unieke procedure waarbij het plaatselijk bestuur in feite onder curatele wordt gesteld. Alle besluiten met belangrijke financiële of bestuurlijke gevolgen moeten van nu af aan via de gezaghebber (burgemeester) van St. Maarten lopen en die moet ze vooraf ter toetsing aan de gouverneur van de Nederlandse Antillen in Willemstad (Curaçao) voorleggen. “Bij financiële besluiten kun je denken aan bedragen boven de 25.000 gulden”, aldus de minister. “Besluiten die langs andere weg tot stand komen, worden geacht in strijd te zijn met het algemeen belang van het Koninkrijk en zullen door de gezaghebber ter vernietiging aan de gouverneur worden voorgelegd”, zei Hirsch Ballin. De gouverneur treedt bij dit “hoger toezicht” op als vertegenwoordiger van het Koninkrijk en staat in die speciale functie onder directe verantwoordelijkheid van minister Hirsch Ballin.

De Antilliaanse minister-president mevrouw Maria Liberia-Peters kritiseerde gisteravond op de Curaçaose televisie het besluit van de Koninkrijksministerraad. Zij meent dat het bestuur van St. Maarten er door zal worden verlamd. De problemen zouden naar Curaçao worden verplaatst (naar de gouverneur), en Liberia mist een oplossing voor de lange termijn.

Minister Hirsch Ballin noemde “de toestand op St. Maarten zo ernstig dat daardoor belangen van het Koninkrijk worden aangetast.” De noodmaatregelen zijn gebaseerd op de meest vergaande bepalingen in de eilandregeling van de Antillen en het Statuut voor het Koninkrijk, om tot een deugdelijk en rechtmatig bestuur te komen.

Gisteren besloot de Koninkrijksministerraad tot volledige uitvoering van de aanbevelingen die eerder dit jaar over St. Maarten zijn gedaan door een commissie onder voorzitterschap van de Antilliaanse oud-premier mr. M.A. Pourier. Minister Hirsch Ballin noemde de conclusies van deze commissie “onthutsend”. Ze komen erop neer dat het bestuur van St. Maarten niet bestuurt. Begrotingen ontbreken of worden pas ingediend als de uitgaven al zijn gedaan, uitgaven zijn gedaan zonder enige verantwoording, de financiële administratie is gebrekkig, er zijn veel te grote schulden aangegaan, de financiële situatie is belabberd, de ambtelijke organisatie deugt niet en de democratische controle is onvoldoende, aldus de minister.

Hij noemde de situatie “des te ernstiger tegen de achtergrond van de economische voorspoed van de laatste jaren” op het eiland. “Op de een of andere wijze is er wel heel veel geïnvesteerd in het toerisme.” St. Maarten wordt volgens hem geëxploiteerd door de zelfkant van de economie.