H. Sebastiaan

In zijn artikel "De marteldood van de H. Sebastiaan' (NRC Handelsblad, 19 juni), beschrijft Martin van Amerongen onder andere de zoektocht die hij verrichtte naar het bestaan van de schrijver Adriaan Litzroth.

Diens roman "Sebastiaan, leven en lijden' werd uitgegeven in het verder prachtige en unieke fonds van Athenaeum Polak en Van Gennep. Tijdens die speurtocht (waarin ook het voorkomen van het boek in boekhandel en bibliotheek aan de orde komt) stelt hij dat dit boek ontbreekt in de collectie van de Openbare Bibliotheek. Toen ik dit boek indertijd zelf las (overigens niet tot en met de laatste pagina - om alle redenen die in het artikel aangegeven worden) was dat een exemplaar van de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Na lezing van het artikel ging ik zelf op zoek en vond meteen acht exemplaren van de titel verspreid over de Centrale Bibliotheek aan de Prinsengracht, zes in grote bibliotheken in de hele stad en één exemplaar in de bibliotheek in Diemen. Mocht Van Amerongen daadwerkelijk in de Openbare Bibliotheek Amsterdam gezocht hebben, dan is het mij een raadsel hoe hij erin geslaagd is het desbetreffende boek niet te vinden. In de geautomatiseerde publiekscatalogus kan onder andere gezocht worden op auteursnaam, titel of onderwerp. Het intikken van "Sebastiaan' of "Litzroth' zou voldoende geweest zijn. De meerwaarde van de openbare bibliotheek ten opzichte de boekhandel is onder ander dat in de bibliotheek nog boeken te krijgen zijn die de boekhandel niet meer leveren kan en dat deze boeken volgens een fijnmazig netwerk in de hele stad te lenen of te lezen zijn.

    • Harry Geeraths