Groeivertraging in grafische industrie

De omzet van de Nederlandse grafische industrie heeft vorig jaar ongeveer 11 miljard gulden bedragen, 5 procent meer dan in 1990.

Ten opzichte van de daarvoor liggende jaren betekent de ontwikkeling evenwel een halvering van het groeipercentage, zo schrijven het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) en de Nederlandse Dagbladpers (NDP) in hun jongste Economische Nota.

De grafische ondernemers voorzien voor het lopende jaar geen duidelijke verbetering. De nu ter beschikking staande gegevens staven deze prognose.

Als een van de oorzaken van de teleurstellend genoemde omzetgroei noemt de nota stagnatie in zowel de plaatsings- als de produktiekosten van persreclame. In 1989 en 1990 groeide de persreclame nog met 9 tot 10 procent per jaar. De ontwikkeling van het papierverbruik door drukkerijen bevestigt de tegenvallende ontwikkeling van de totale grafische afzet.

In het afgelopen jaar werd slechts beperkte ruimte voor prijsaanpassingen gevonden. Het prijspeil steeg met maar 2 procent. Een lichtpuntje vormt de ontwikkeling van de export, die in guldens met 11 procent toenam. De import van grafische produkten groeide met 5,5 procent.

Duidelijk ongunstig is de ontwikkeling van de investeringen. Uit de nu bekende gegevens blijkt dat het investeringsvolume in 1991 ten opzichte van het topjaar 1990 is gedaald met 8 procent.

Het aantal faillissementen onder leden van het KVGO was vorig jaar duidelijk groter dan in 1990. Bij déconfitures van 23 bedrijven waren 444 mensen betrokken. Het aantal werknemers in de bedrijfstak stagneerde vorig jaar. Uit een vergelijking van gegevens van de Nederlandse bedrijfsverenigingen blijkt voorts dat grafici zich gemiddeld vaker ziek melden dan andere werknemers, maar gemiddeld voor een kortere periode.

Ook voor de dagbladpers was 1991 geen goed jaar. Tegenover een omzetgroei van 1,7 procent stond een kostenstijging van 4 procent. Recente cijfers wijzen op een verdere daling van de oplage, terwijl het advertentievolume in de eerste vijf maanden van dit jaar weer een achteruitgang te zien heeft gegeven.