Forse korting op buitenlandse schuld Brazilië

BRASILIA, 10 JULI. De schuld van 44 miljard dollar die Brazilië heeft uitstaan bij commerciële banken wordt teruggebracht met 35 procent.

Dat is de uitkomst van een akkoord dat een comité van banken en het Zuidamerikaanse land gisteren hebben bereikt over de herstructurering van de schuld. Het akkoord betekent het einde van onderhandelingen die een jaar geleden begonnen in New York. De onderhandelingen werden bespoedigd door het besluit van het Amerikaanse ministerie van financiën om de banken meer ruimte voor eigen initiatief te geven.

Ook kreeg Brazilië de toezegging dat de rente over de resterende schuld 30 jaar lang gelijk blijft: 4 procent in het eerste jaar stijgend tot een bovengrens van 6 procent na zes jaar. De overeenkomst werd bekendgemaakt door de Braziliaanse president Collor de Mello, die zich uiterst tevreden toonde met het behaalde resultaat.

Niet bekend

In januari kreeg Brazilë een lening van 2,1 miljard dollar van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) als steun voor de harde hervormingsmaatregelen die de regering doorvoerde. In februari bereikte Brazilië een akkoord met schuldeisende landen, verenigd in de Club van Parijs, over herstructuring van een schuld ter grootte van 21 miljard dollar.

Het bereikte akkoord met het comité, onder leiding van de Amerikaanse City Corp bank, moet nog worden goedgekeurd door elk van de ruim 500 banken die vorderingen hebben op Brazilië en door de Braziliaanse senaat.

Eerder bereikten Argentinië, Venezuelea en Mexico overeenstemming over herstructurering van hun bankschulden. (AP, Reuter)