Fembo

"Misschien ben ik een theemuts', schrijft Lien Heyting in haar artikel in het Cultureel Supplement van 3 juli over de Vijfde Internationale Feministische Boekenbeurs.

Foute associatie, mevrouw Heyting. De warmte van de theemuts ontbreekt u. Eerder een slaapmuts, want alles wat er aan goeds op de Beurs is gebeurd is u ontgaan: de prachtige, door mannen ontworpen stands noemt u kraampjes, de vele vooral met goede vrouwenboeken gevulde stands smakeloos opgesierde stalletjes. De schrijfsters uit alle werelddelen, vaak beroemd, soms onbekend, soms ontkend, zijn u totaal ontgaan. En naast uw slaapmuts draagt u oogkleppen, gekocht in uw eurocentrische buurtwinkel, dus de pracht van andere culturen ontgaat u. En daarmee de strijd die de vrouwen in de Filippijnen aangaan tegen het seksisme en het wel degelijk bestaan van het patriarchaat in de Derde, Tweede en Eerste Wereld. Is het bestaan van vrouwenhandel, van sekstoerisme, van kinderprostitutie u totaal ontgaan omdat wij in de Westerse wereld iets anders aan ons hoofd hebben? Bestaat er voor u in Nederland misschien geen vrouwenmishandeling, geen incest, geen feminisme omdat we wel iets anders aan ons hoofd hebben?

Minister d'Ancona heeft een verkeerde aanzet gegeven aan deze Beurs door te waarschuwen voor het "harde separistische feminisme' terwijl er geen sprake van was dat de hoofdtoon daardoor bepaald zou worden. Het heeft de slaapmutsenbrigade de kans gegeven even wakker te worden. Maar niet wakker genoeg om de uiteindelijke feestvreugde te bederven. Jammer dat het NRC Handelsblad een dergelijke kasteelromance met in de hoofdrol de "zachte separisten' zijn lezers een juiste indruk van dit literair belangrijk gebeuren heeft onthouden.