EG geeft Palestijnen 80 miljoen dollar

JERUZALEM, 10 JULI. De Europese Gemeenschap heeft besloten zo'n tachtig miljoen dollar te geven aan de Palestijnen in de door Israel bezette gebieden als een steuntje in de rug voor de Palestijnse instellingen en voor de verwezenlijking van het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht.

Het uitgangspunt voor deze eerste omvangrijke EG-hulp aan de Palestijnen is de EG-verklaring van Venetië van 1980, die een lans breekt voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk. Hoewel de EG al kort na de Golfoorlog besloot de Palestijnen in bezet gebied financieel de helpende hand te bieden, valt de uitvoering van dit besluit min of meer samen met de val van het extreem-nationalistische Likud-bewind en de vorming van een regering onder Yitzhak Rabin.

Tomas Duplá del Moral, die namens de EG de afgelopen dagen enkele overeenkomsten met de Palestijnen over de hulp heeft getekend, sprak gisteren de hoop uit dat “deze EG-fondsen zullen bijdragen tot vooruitgang in het vredesproces”. Aangezien de door de socialistische kabinetsformateur Rabin te vormen regering zal aansturen op het zo snel mogelijk opzetten van de Palestijnse bestuursautonomie stroomt het EG-geld op een gunstig moment naar de verschillende Palestijnse organisaties in bezet gebied.

Verwacht kan worden dat de Israelische bezettingsautoriteiten zich soepeler zullen opstellen jegens Palestijnse projecten die met EG-geld worden opgezet. De Likud-regering van premier Yitzhak Shamir heeft zich lange tijd tegen rechtstreekse EG-hulp aan de Palestijnen verzet maar ging tenslotte door de knieën toen Brussel meer druk uitoefende op Jeruzalem.

De nadruk van de EG-hulp is op verzoek van Palestijnse zijde op de bouw van woningen komen te liggen. Voor dat doel heeft de EG een bedrag van 35 miljoen dollar geschonken aan een Palestijnse bouwfonds. De EG denkt dat met dit geld, dat door het Palestijnse fonds tegen een lage rente wordt uitgeleend, rond de duizend woningen gebouwd kunnen worden. Dat is gezien de Palestijnse behoefte aan 60.000 nieuwe woningen in bezet gebied een druppel op een gloeiende plaat.

Namens de Palestijnen tekende de Palestijnse leider Faisal Husseini eergisteren het bouwakkoord met de EG-vertegenwoordiger. De EG heeft daardoor Husseini als de niet-gekozen leider van de Palestijnen in de bezette gebieden de facto erkend en daardoor diens positie versterkt.

Behalve het belangrijke bouwakkoord zal de EG de Palestijnen ook twintig miljoen dollar schenken voor industriële, landbouw- en technologische ontwikkelingsprojecten. Bijna zestien miljoen dollar van de EG-hulp is bestemd voor de bouw van een ziekenhuis in Khan-Yunis in de Gaza-strook.