CLAUDE WATHEY; Ongekroonde koning

De leider van de Democratische Partij (DP) Claude Wathey, is al veertig jaar de belangrijkste machthebber op St. Maarten. Het is op het eiland, met 30.000 legale en evenzoveel illegale bewoners, een publiek geheim dat projecten pas echt kans van slagen hebben als de "caçique' er zijn fiat aan heeft gegeven. Legio plannen hebben tot niets geleid, wanneer werd getracht de DP-leider te omzeilen. De partij van Wathey heeft bewezen allerminst vies te zijn van het patronage-systeem door kiezers aan zich te binden met aanbiedingen voor baantjes bij de overheid, volkswoningen, bijstand, kwijtschelding van water- en stroomrekening en andere gunsten.

Door de oppositiepartijen op het eiland werd Wathey in 1990 tijdens de parlementsverkiezingen scherp aangevallen. "Sint Maarten kent geen financiële problemen, maar alleen morele. Het eiland heeft geld te over, maar de woningnood bestaat nog steeds. Het Caraïbische paradijsje komt om in z'n eigen vuil. Het is de schuld van het wanbeleid en de corruptie van de DP', vond de oppositie. In pamfletten stelde ze de macht en rijkdom van de Wathey en zijn familie aan de orde: meer dan 80 woningen, panden en kantoren en grote belangen in hotels, banken, benzinestations, verzekeringsmaatschappijen, restaurants, radio- en tv-stations, autoverhuurbedrijven, reisagentschappen, juwelierszaken, rederijen en scheepvaartmaatschappijen.

De weerstand tegen de inmiddels 66-jarige ongekroonde koning van het eiland is nog versterkt door de renovatie van de luchthaven en de uitbreiding van de haven. Wathey gaf de plannen (kosten 150 miljoen) geheel in handen van een Italiaans consortium. Zijn zoon Al kreeg de leiding van het project. De eilandsraad bleef er buiten en niemand kent de financieringsvoorwaarden. Ook bij de bouw van luxe hotels gaan de opdrachten naar het buitenland en staan de lokale bedrijven buiten spel. Het geld het project is inmiddels zoek en er wordt een onderzoek ingesteld. Dat richt zich behalve op de Italiaanse geldschieter Rosario Spadaro ook op de zoon van Wathey.

Wathey kritiseerde onlangs sterk de aanbevelingen van de commissie-Pourier over het functioneren van het bestuur op Sint Maarten, waarop minister Hirsch Ballin nu zijn noodmaatregel baseert. Als de aanbevelingen toch worden uitgevoerd, betekent dat dat de gezaghebber een dictator wordt, zei Wathey. “Nog meer bevoegdheden brengt ons terug naar de koloniale tijd”.

    • Nen Ketting