Beheer telefooncentrale van beurs naar PTT Telecom

PTT Telecom en de Amsterdamse effectenbeurs zijn overeengekomen dat PTT Telecom het volledige beheer overneemt van het telefoonnetwerk van de beurs. Alle beheerstaken van zowel de telefooncentrale als het speciale financiële telecommunicatienetwerk gaan naar PTT Telecom.