Akkoord over nieuwe wetgeving voor accountants

DEN HAAG, 10 JULI. Minister Andriessen (economische zaken) en de Tweede Kamer hebben een compromis bereikt over een nieuwe wetgeving voor accountants. Dat blijkt uit correspondentie tussen het ministerie en de Tweede Kamer.

Andriessen krijgt op een belangrijk punt gelijk; er komt één zogenoemde certificerende accountant. Registeraccountants (RA's) en Accountants-administratieconsulenten (AA's) krijgen de bevoegdheid om de boekhouding van alle bedrijven te controleren. Economische zaken wil een einde maken aan de uitzonderingspositie die Nederland inneemt in vergelijking met andere EG-landen.

Ook een aparte controleur met beperkte bevoegdheid die alleen de boekhouding van het midden-en kleinbedrijf zou mogen controleren is van de baan. Het ministerie van economische zaken was hier faliekant tegen.

De concessie die minister Andriessen heeft moeten doen, is dat er twee aparte beroepsgroepen blijven bestaan die het accountancy-vak uitoefenen, de RA's en de AA's. Andriessen wilde deze twee beroepsgroepen integreren.

Het Kamerlid Achtienribbe-Buijs (PvdA) stelt dat het bereikte compromis tot stand is gekomen in “goed overleg met de beide beroepsorganisaties”. De beroepsorganisaties wilden vanmorgen nog niet inhoudelijk reageren, maar eerst het compromis “zorgvuldig onder de loep leggen”.

Achtienribbe-Buijs heeft het voortouw van de behandeling in de Tweede Kamer overgenomen van de CDA'er Schartman die de Kamer onlangs heeft verlaten om burgemeester van Nootdorp te worden. Schartman heeft een initiatiefwet ingediend, als alternatief voor de plannen van Andriessen.