Voorlopige schattingen; Miljardenverlies Franse bedrijven door blokkades

PARIJS, 9 JULI. De blokkade-acties van de Franse vrachtautochauffeurs hebben de Franse toeristenindustrie één miljard franc schade berokkend. Groente- en fruittelers in het zuiden van Frankrijk hebben 400 miljoen franc verloren omdat ze hun produkten niet kwijt konden.

Deze eerste voorlopige cijfers over de economische schade van de acties van de "routiers' zijn afkomstig van de Franse minister van industrie Dominique Strauss-Kahn.

Behalve de schade in deze seizoensgebonden bedrijfstakken hebben honderden ondernemingen, kleine bedrijfjes maar ook de Franse auto-industrie, hun produktie tijdelijk moeten verminderen wegens gebrek aan onderdelen. Veel bedrijven stuurden hun werknemers als "technisch werkloos' voor één of enkele dagen naar huis. De schade die dit heeft opgeleverd, treft kleine bedrijven harder dan de grote industrieën, die hun achterstand bij de produktie gemakkelijker kunnen inhalen, aldus minister Strauss-Kahn.

Het cijfer van één miljard franc aan gederfde omzet in de toeristensector is een voorlopige schatting. De Franse hotellerie (toerisme en zaken) boekte tien procent omzetverlies, ofwel ruim 50 miljoen franc. Maar deze cijfers kunnen aanmerkelijk hoger uitvallen als buitenlandse toeristen Frankrijk in de rest van het seizoen blijven mijden. Vorig jaar bezochten ruim 52 miljoen buitenlanders Frankrijk.

De verliezen in de sector (verse) groente en fruit worden op 300 à 400 miljoen franc geschat, alleen al in termen van opbrengst van de produktie. Grote hoeveelheden perziken, abrikozen en kersen moesten worden "doorgedraaid' omdat ze niet tijdig naar de centrale markten in de grote agglomeraties konden worden vervoerd. Ook de telers van nieuwe aardappelen en doperwten werden door de blokkades getroffen, evenals conservenfabrieken.

Als gevolg van "technische werkloosheid' produceerden de Franse autofabrieken minder auto's: 11.550 minder bij Peugeot, 1.300 bij Citroen en 4.200 bij Renault. Maar deze achterstand kan gemakkelijk en zonder veel extra kosten worden ingelopen. Anderzijds kunnen extra produktiekosten die tijdens de blokkades werden gemaakt, zoals de aanvoer van onderdelen per helikopter waartoe Renault overging, niet worden "terugverdiend'.

De blokkades van de autowegen betekenden een fikse strop voor de betrokken exploitatiemaatschappijen: alleen al op de noord-zuid as (Lille-Parijs-Marseille) derfden de maatschappijen 150 miljoen franc aan tolgelden.

    • Jan Gerritsen